Cars  »  DACIA  »  DACIA Sandero

DACIA Sandero Cars

DACIA Sandero 1.0L SCe 65 5MT
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L SCe 65 5MT
 •  
2020-2021
DACIA Sandero 1.0L TCe 90 6MT
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L TCe 90 6MT
 •  
2020-2021
DACIA Sandero 1.0L TCe 90 CVT
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L TCe 90 CVT
 •  
2020-2021
DACIA Sandero 1.0L TCe 100 ECO-G 6MT
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L TCe 100 ECO-G 6MT
 •  
2020-2021
DACIA Sandero 0.9L TCe 5AT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 0.9L TCe 5AT (90 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 0.9L TCe 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 0.9L TCe 5MT (90 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 1.0L 12V 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L 12V 5MT (75 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 1.5L dCi 5AT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5AT (90 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (75 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (90 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 1.0L TCe 5MT (101 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.0L TCe 5MT (101 HP)
 •  
2016-2020
DACIA Sandero 2 0.9L TCe 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 2 0.9L TCe 5MT (90 HP)
 •  
2012-2016
DACIA Sandero 2 1.2L 16v 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 2 1.2L 16v 5MT (75 HP)
 •  
2012-2016
DACIA Sandero 2 1.2L 16V LPG 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 2 1.2L 16V LPG 5MT (75 HP)
 •  
2012-2016
DACIA Sandero 2 1.5L dCI 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 2 1.5L dCI 5MT (75 HP)
 •  
2012-2016
DACIA Sandero 2 1.5L dCI 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 2 1.5L dCI 5MT (90 HP)
 •  
2012-2016
DACIA Sandero 1.2L 16v 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.2L 16v 5MT (75 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.4L MPI 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.4L MPI 5MT (75 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.6L MPI 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.6L MPI 5MT (90 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.6L 16v 5MT (105 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.6L 16v 5MT (105 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.4L GPL 5MT (72 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.4L GPL 5MT (72 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (70 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (70 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (75 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (75 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (85 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (85 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.5L dCi 5MT (90 HP)
 •  
2008-2012
DACIA Sandero 1.6L MPI 5MT HIFLEX (90 HP)
DACIA Sandero
DACIA Sandero 1.6L MPI 5MT HIFLEX (90 HP)
 •  
2008-2012


2017 Dacia Sandero review | What Car?